Biyopsi
 • Eksizyonel biyopsi  
  Tüm kitlenin çıkarılması işlemi.

 • İnsizyonel biyopsi  
  Kitlenin sadece bir bölümünün alınması veya kitleden örnek alınması işlemi.

 • Kor biyopsi  
  Kalın bir iğne yardımı ile kitleden doku örneği alınması

 • Fine-needle aspiration (FNA) biyopsi (ince iğne aspirasyon biyopsisi)           
  İnce bir iğne yardımı ile kitleden doku veya sıvı alınması işlemi.