Ultrasonografi

Ultrasonografi (US) mammografiyi tamamlayıcıdır ve meme görüntülemesinde yeri oldukça geniştir. Kırk yaşın altındaki kadınlarda, gebelikte, süt verme evresinde ilk radyolojik tercih ultrasonografi olmalıdır. Ultrasonografiyi yapan radyoloğun bu konuda deneyimli olması işlemin doğru yanıt vermesi için çok önemlidir. Ultrasonografi sonrasında eğer gerekiyorsa hastaya mamografi de yapılmalıdır. Ayrıca doktor muayenesi sırasında ele gelmeyen ve ultrasonografi ile görülebilen kitlelerin biyopsisinde veya yine memedeki şüpheli kitlelerden örnek alınmasında son derece yararlıdır. Ultrasonografi özellikle mamografi ile birlikte kullanıldığında meme kanserinin erken tanısı için çok önemlidir.